Lớp huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động cho CBNV Công ty CP DSEATECH GROUP năm 2019

Trong những năm qua, Dseatech Group đã làm tốt an toàn vệ sinh lao động. Công tác vệ sinh lao động ngày càng được chú trọng; xây dựng môi trường lao động ngày càng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và chuẩn hóa theo luật định và đặc biệt người lao động có quyền được đảm bảo các điều kiện làm việc công bằng và an toàn, vệ sinh lao động; được đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động… theo quy định trong Luật An toàn vệ sinh lao động. Việc huấn luyện không chỉ cung cấp các kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động mà còn trang bị các kỹ năng thực hành về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động để chủ động nhận biết và phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

CBNV Công ty đã được cung cấp các kiến thức về các nguy cơ mất an toàn và xảy ra tai nạn trong quá trình làm việc, bổ sung thông tin về an toàn trong lao động, trong sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp, xử lý tình huống mất an toàn lao động trong quá trình lao động sản xuất qua các tình huống thực tế được đặt ra.

Việc tổ chức huấn luyện về công tác An toàn, vệ sinh lao động cũng là dịp để người lao động Công ty nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với công tác An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc qua đó sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống tai nạn có thể xảy ra.

Đối tác của dseatech

Chạm để gọi