Huấn luyện sơ cấp cứu tai nạn công trường DSEATECH GROUP năm 2019

Sơ cấp cứu không đúng cách có thể làm người bị tai nạn lao động bị những thương tích nặng nề hơn, thậm chí dẫn đến tử vong. Kỹ năng sơ cấp cứu là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng mà Dseatech Group muốn trang CBCNV trong công ty, Công trường để họ có thể linh hoạt ứng biến và chủ động xử lý trong những sự cố bất ngờ.

Huấn luyện sơ cấp cứu nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu và nâng cao nhận thức của người lao động về sơ cấp cứu tai nạn lao động, giảm thiểu các trường hợp tử vong, hạn chế các tổn thương thêm người bị tai nạn.

Nội dung huấn luyện tập trung vào hướng dẫn các thao tác sơ cấp cứu cơ bản trong các trường hợp xảy ra tai nạn lao động như: Các nguyên lý cơ bản về cấp cứu tại chỗ; băng bó vết thương; kỹ thuật cầm máu tạm thời; kỹ thuật cố định gãy xương tạm thời; kỹ thuật hồi sinh tim phổi; xử lý bỏng; cấp cứu người bị điện giật, cấp cứu đuối nước, cấp cứu tai nạn do hóa chất; phương pháp vận chuyển nạn nhân an toàn không cáng và có cáng để cấp cứu ban đầu chuyển đến cơ sở y tế.

Một số hình ảnh trong buổi huấn luyện:

Với mục đích thiết thực và được sự hướng dẫn nhiệt tình của huấn luyện viên, CBCNV Dseatech Group đã tham gia tích cực, hiểu được tầm quan trọng của việc sơ cấp cứu ban đầu và tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích về sơ cấp cứu người bị tai nạn.

Trong thời gian tới, Dseatech Group sẽ tiếp tục phối hợp với Ban an toàn của Tổng Công ty đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về an toàn lao động, chế độ bảo hộ lao động, kiến thức ATVSLĐ; tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ; cho người sử dụng lao động và người lao động; xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ; thực hiện nghiêm quy trình sản xuất, biện pháp làm việc an toàn; trang cấp thiết bị ATVSLĐ, bảo hộ cá nhân cho người lao động, đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro về ATVSLĐ, nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khoẻ, tính mạng cho người lao động, giảm thiểu thấp nhất các tai nạn lao động xảy ra, góp phần vào sự phát triển bền vững của Dseatech Group.

Đối tác của dseatech

Chạm để gọi