An toàn trong thi công hệ thống điện

Trong quá trình thi công hệ thống điện phải tuyệt đối giữ an toàn để đảm bảo an toàn cho tính mạng của mình củng như bảo vệ an toàn cho những người xung quanh.

Sau đây là một số biện pháp thi công an toàn trong quá trình thi công hệ thống điện:

1. Khi thi công điện trên các dàn giáo hoặc trên thang:

2. Tại những khu vực bạn đang ngắt điện để thi công Điện phải có bảng cảnh báo và khóa liên động để tránh trường hợp có người bên ngoài sơ xuất mở lên hoặc có người đi ngang qua đụng phải. Dẫn đến gây thiệt mạng cho người đang thi công điện gần đó.

3. Phải đeo dây an toàn khi đang Thi Công Điện trên các cột điện

Đối tác của dseatech

Chạm để gọi