Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý iHCM tại Dseatech

Khi nhắc đến sự thành công của Dseatech trong suốt hơn 10 năm qua, không thể không nhắc đến vai trò của nguồn lực con người. Điều này khẳng định tầm quan trọng của công việc quản trị nhân sự, quản lý tập thể nhân viên trong công ty.

Nhân sự hay nguồn lao động trong Dseatech là yếu tố đặc biệt quan trọng trong quá trình hoạt động và sáng tạo của công ty. Bởi vậy, để đảm bảo sự phát triển bền vững của Dseatech thì hoạt động quản lý hành chính nhân sự luôn được ưu tiên hàng đầu.

Việc sử dụng hệ thống phần mềm quản trị nguồn nhân lực iHCM sẽ góp phần không nhỏ vào công cuộc quản lý hành chính nhân sự chuyên nghiệp tại Dseatech: Quản lý hồ sơ nhân viên, Quản lý thời gian, Gắn kết doanh nghiệp,…

Thiết lập mục tiêu
Liên kết mục tiêu
Chia sẻ mục tiêu
Thiết lập KPI
Thiết lập công việc
Thiết lập bộ khung năng lực
Thiết lập thẻ điểm cân bằng

Giám sát thực thi
Dashboard mục tiêu, công việc
Giám sát mục tiêu
Ghi nhận và giám sát KPI
Giám sát công việc
Giám sát nhóm/Kanban
Cộng tác thời gian thực

Đánh giá kết quả
Đánh giá theo mục tiêu
Đánh giá KPI
Đánh giá năng lực
Đánh giá theo thẻ điểm cân bằng
Quản lý mẫu đánh giá
Quy trình đánh giá
Phương pháp đánh giá 360 độ

Ngày 1/3/2018, Công ty Dseatech đã có buổi đào tạo, tập huấn cho nhân viên cán bộ công ty về việc sử dụng phần mềm quản lý iHCM.

Việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm nhằm mục đích trang bị đầy đủ các kiến thức, hướng dẫn thực hiện các thao tác nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ công nhân viên trong công ty Dseatech tiến hành nhanh chóng hiệu quả hơn, chính xác hơn công việc được giao và hoàn thành công việc nhanh và chính xách nhất

Hệ thống phần mềm được thiết kế khoa học, thuận tiện, dễ dàng cho người sử dụng. Việc ứng dụng phần mềm iHCM giúp cho Dseatech:

Lãnh đạo Quản trị Dseatech bằng phương thức tiên tiến

Hệ thống iHCM giúp lãnh đạo cấp trên quản lý nhân viên cấp dưới thông qua các mục tiêu cụ thể, tự bản thân nhân viên hay quản lý hướng dẫn nhân viên lập bảng công việc cần thực thi để đạt những mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, để làm được điều trên cần sự phối hợp, tương tác chặt chẽ giữa lãnh đạo và cấp dưới để đảm bảo cổ máy quản lý vận hành trơn tru hơn.

Phân hệ đánh giá trong hệ thống iHCM hỗ trợ lãnh đạo đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên một cách công bằng và chính xác dựa theo chỉ số KPI với các mục tiêu SMART hay phân nhóm theo thẻ điểm cân bằng (BSC) hoặc không theo nhóm. Công cụ này giúp cho lãnh đạo kiểm soát, khuyến khích cũng như áp dụng các cơ chế khen thưởng cho nhân viên hoàn thành tốt công việc, liên kết các mục tiêu riêng lẻ để gắn kết thành mục tiêu chung trong toàn bộ doanh nghiệp.

Nhân lực được Quản lý toàn diện, xuyên suốt trong một hệ thống

Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp iHCM bao gồm 11 phân hệ chức năng, quản lý con người toàn diện: trung tâm nhân lực, mục tiêu và công việc, đánh giá, tuyển dụng, hội nhập, phát triển nghề nghiệp, lương thưởng, học tập, cộng tác, phân tích nhân lực và kế hoạch nhân lực.

Buổi tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm đã diên ra hết sức sôi nổi và năng động, rất nhiều các câu hỏi và các tình huống thực tế gặp phải đều được giải đáp thỏa đáng.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi học cho khối văn phòng và tại công trường

Đối tác của dseatech

Chạm để gọi