Vài hình ảnh văn phòng làm việc trên công trường dseatech

Dseatech đang thuê tư vấn hệ thống nước ngoài, đơn vị đã từng tư vấn cho coteccons, để từng bước chuyên nghiệp hóa.
Vài hình ảnh văn phòng làm việc trên công trường dseatech   Vài hình ảnh văn phòng làm việc trên công trường dseatech

HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG LÀM VIỆC DSEATECH TẠI CÔNG TRƯỜNG GELEXIA HTL TAM TRINH

Vài hình ảnh văn phòng làm việc trên công trường dseatech  Vài hình ảnh văn phòng làm việc trên công trường dseatech

Vài hình ảnh văn phòng làm việc trên công trường dseatech

Dự án GELEXIA HTL 885 Tam Trinh, Hà Nội do DSEATECH triển khai phần cơ điện

Chạm để gọi