Recruiment anouncement

Tuyển dụng chỉ huy trưởng thi công cơ điện

Mức thu nhập: Từ 25.000.000 VNĐ – 45.000.000 VNĐ – Thưởng theo năng lực và chế độ riêng của Công ty.

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – QA/QC

Trưởng Bộ phận Quản lý Chất lượng độc lập chịu trách nhiệm lập ra các quy trình, tiêu chuẩn, giám sát chung về việc thực hiện và quản lý chất lượng của các dự án để đảm bảo tất cả vật tư, thiết bị và việc lắp đặt đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Kỹ sư thiết kế lắp đặt tủ điện (new)

Chế độ:
– Mức thu nhập: Từ 12.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ, tùy thuộc theo năng lực.
– Thưởng theo năng lực và chế độ riêng của Công ty.

Tuyển phó phòng kỹ thuật (new)

Chế độ:
– Mức thu nhập: Từ 15.000.000 VNĐ – 25.000.000 VNĐ, tùy thuộc theo năng lực.
– Thưởng theo năng lực và chế độ riêng của Công ty.

Tuyển cán bộ thanh quyết toán công trình (new)

Chế độ:
– Mức thu nhập: Từ 12.000.000 VNĐ -20.000.000 VNĐ

Tuyển kỹ sư triển khai thi công cơ nhiệt lạnh HVAC (new)

Chế độ:
– Mức thu nhập: Từ 12.000.000 VNĐ -20.000.000 VNĐ
– Biết triển khai bản vẽ BIM REVIT 3D được ưu tiên, lương cao

Tuyển phó phòng nhân sự (new)

DSEATECH – Tổng thầu cơ điện, cần tuyển gấp vị trí Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, làm việc tại Hà Nội.

Dseatech tuyển kế toán

Kê khai Thuế hàng quý, làm báo cáo quý, báo cáo năm, hoàn thiện chứng từ sổ sách

Tuyển kỹ sư triển khai thi công hệ thống cấp thoát nước (new)

Chế độ:
– Mức thu nhập: Từ 12.000.000 VNĐ -20.000.000 VNĐ
– Biết triển khai bản vẽ thi công theo BIM REVIT 3D được ưu tiên nhận lương cao

Tuyển kỹ sư triển khai thi công hệ thống điện, điện nhẹ (new)

Chế độ:
– Mức thu nhập: Từ 12.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ

Tuyển chỉ huy trưởng công trường hệ thống cơ điện M&E (new)

Chế độ:
– Mức thu nhập: Từ 30.000.000 VNĐ – 45.000.000 VNĐ

Chạm để gọi