Dseatech新闻

Dseatech – nhà thầu chuyên thiết kế thi công hệ thống cơ điện công trình

Kể từ khi thành lập năm 2007 đến nay, Dseatech là một trong những tổng thầu cơ điện hàng đầu Việt Nam. Hình ảnh cán bộ nhân viên Dseatech chào năm mới 2018 Dseatech đã có đóng góp lớn vào công cuộc phát triển và hiện đại hoá đất nước, giữ vai trò quan trọng […]

dseatech 的合作伙伴

Chạm để gọi